Personál

Dana Peterková

  • Funkce: Kvalita a sociální péče
  • Telefon: 326 329 158, linka 130
  • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jmenuji se Dana Peterková, vystudovala jsem gymnázium a ekonomickou školu se zaměřením na výpočetní techniku. Přibližně 5 let jsem pracovala jako operátorka ve výpočetním středisku a po roce 1989 jsem začala vést účetnictví v rodinné firmě, starala se o rodinu a  jako dobrovolnice jsem se věnovala hendikepovaným dětem.

V roce 2008 jsem se rozhodla pro změnu a absolvovala rekvalifikační kurz zaměřený na péči o seniory, a krátce jsem pracovala jako pečovatelka a osobní asistentka u klientů  v domácím prostředí.
Po této náročné praxi v terénu jsem se rozhodla věnovat seniorům žijícím v Domovech pro seniory a zaměřit se především na volnočasové aktivity, které jsou pro klienty pobytových služeb velice důležité pro udržení sociálních vazeb a jsou zpříjemněním každodenního života.

Další kvalifikační kurz v rozsahu 200 hodin, obor resocializace, jsem absolvovala ve vzdělávacím a tréninkovém institutu HERMÉS Praha. Program vycházel především ze systemického přístupu a nácviku vedení rozhovoru se specifickým zaměřením na komunikaci se seniory, součástí výcviku bylo též psychiatrické minimum. Kurz byl ukončen písemným testem a obhajobou kazuistiky. Absolvováním kurzu jsem získala praktické dovednosti a rozšířila své vědomosti potřebné pro praxi pomáhajícího profesionála.

Od roku 2009  jsem začala pracovat jako aktivizační pracovnice v DS Chodov a v roce 2010 začala docházet jako dobrovolnice do Dřevčického Parku, kde jsem od ledna 2011 začala pracovat na plný pracovní úvazek.
Za dobu mé praxe v sociálních službách jsem si postupně zvyšovala svou kvalifikaci absolvováním dalších akreditovaných kurzů mezi něž patří např. Úvod do psychologie stárnutí a zajišťování potřeb seniorů, Validace a reminiscence, Aktivizace seniorů, Taneční terapie, Trénink paměti, Komunikace s uživateli trpícími ACH, Rozvoj kvality péče o osoby s demencí, Individuální plánování, Manažerské minimum, Tvorba metodik v sociálních službách.

V současné době pracuji v Domově pro seniory Dřevčický Park jako koordinátorka volnočasových aktivit pro seniory. V rámci zkvalitňování sociální služby pořádám  interní školení zaměstnanců, zaškoluji nové pracovníky a klíčové pracovníky, podílím se na tvorbě individuálních plánů dle potřeb klientů a na tvorbě metodik a standardů kvality sociální péče.
Pro klienty našeho Domova chci být především „parťákem“ do nepohody a být jim oporou při řešení jejich problémů, umět jim naslouchat.